Vuoroin vieraissa

Taiteella on annettavaa kaikille. Se on olennainen osa ihmisyyttä; taiteessa ja taiteen kautta on mahdollista tutkia ja ymmärtää maailmaa, yhteiskuntaa, itseä ja muita ihmisiä; taide voi lisätä hyvinvointia, harmoniaa ja elämänhallintaa ja toisaalta toimia sellaisen kritiikin ja toisin näkemisen mahdollisuutena, jollaista yhteiskunnan muilla alueilla ei juurikaan ole.

Pääsyä taiteen maailmaan halutaan eri keinoin helpottaa ja rohkaista. Se ei tarkoita museoon pakottamista vaan mahdollisuuksien tasa-arvoistamista. Museoiden saavutettavuusajattelua laajennetaan kulttuurisen erilaisuuden tai pikemminkin moninaisuuden näkökulmasta. Yksi keskeisiä kysymyksiä on miten ymmärtää visuaalista kulttuuria, joka ei ole syntynyt meille tutun taidekäsityksen sisällä.

Kiasmassa tätä moninaisuutta ja kulttuurista saavutettavuutta on edistetty museon avaamisesta lähtien erilaisissa projekteissa. Learning in Museums ja Farshaxan-projektien tavoitteena oli tutkia museon mahdollisuuksia toimia kulttuurien välisen kotoutumisen välineenä. Farshaxan-projektissa 6-vuotiaat somalilapset tutustuivat Olli Lyytikäisen taiteeseen. Taide, saati taidenäyttely, ei ollut etukäteen tuttu asia. Projektissa pyrittiinkin luomaan siltaa somalien vahvan kertomaperinteen ja länsimaisen kuvallisen esittämisen välillä. Myös Kiasman pajalla järjestetyt kielipajat ovat koonneet osallistujia erilaisista kulttuuriryhmistä. Niissä taidetta on lähestytty omalla kielellä itse tekemisen kautta.

Kiasma-teatterin URB-festivaaliin liittyneet subURB-taidekasvatusprojektit ovat osaltaan jatkaneet tätä erilaisten kulttuuristen perinteiden yhteen saattamista. Hankkeiden toteutuspaikaksi valittiin alueena monikulttuurinen Itä-Helsinki, mikä osaltaan ohjasi sisällönsuunnittelua. Ole vihollisesi –työpajassa erilaisista kulttuuritaustoista tulleet nuoret pohtivat idoleitaan ja vihollisiaan ja toteutti lopuksi omakuvan valokuvaamalla. VJ-kulttuuriin paneutuneessa työpajassa nuoret yhdistelivät omaa taustaansa purkavia tarinoita havaintoihinsa kaupungista.

Kiasma on ollut monikulttuurisuusprojekteissa edelläkävijänä. Nyt tällä alueella on siirrytty uuteen vaiheeseen, kun Valtion taidemuseoon perustettiin kulttuurivähemmistökoordinaattorin virka, jota hoitamaan valittiin vähemmistöjen puolesta puhujana tunnettu toimittaja ja opettaja Umayya Abu-Hanna. Kulttuurivähemmistökoordinaattorin toimenkuvaan kuuluu miettiä, mikä on vähemmistö tai mikä on kulttuuri; miten niitä määritellään – ja ennen kaikkea kuka niitä määrittelee ja miksi.

Kaija Kaitavuori
Kehityspäällikkö, Valtion taidemuseo

Kulttuurivähemmistökoordinaattori Umayya Abu-Hanna esittää ajatuksia ARS 06 -näyttelystä keskiviikkona 3.5. klo 18 otsikolla Vuoroin vieraissa. Museolipulla.