ARS 06 – Toden tuntu

ARS 06-näyttely syntyi hyvin vapaasti ja väljästi, koska emme sitoutuneet etukäteen tiukasti viritettyyn teemaan. Tematiikka tarkentui itse näyttelyprosessin aikana. Halusimme liikkua vapaina verbaalisesti esitetystä kehikosta ja annoimme kuvamaailman ohjata ja viedä sekä olla perustana taiteilijavalinnoillemme. Perusajatuksemme oli, että teemme näyttelyn, missä taiteen kautta käsitellään elämän keskeisiä tuntoja ja ihmisten peruskokemuksia.

Emme kaihtaneet ARSia tehdessämme suuria sanoja ja etsimme myös mukaan jo unohtuneita, syrjäytyneitä tai taidemaailman retoriikassa vähemmän käytettyjä ilmaisuja. Niillä on oma arvolatauksensa ja ne kuvaavat suuria tunteita, esimerkiksi sellaiset käsitteet kuin lohtu, armo, viha, kosketus ja toivo. Tunteiden äärilaidat kutsuivat puoleensa ja loivat ARS 06-näyttelyn erilaiset maailmat, rahan ja nautinnon, sielun ja uskonnon, luonnon välittämisen sekä rakkauden ja kauneuden maailmat. Nämä maailmat ovat näyttelyn pintakerros ja vasta sen alla on ydin.

ARS 06 on yksi ARS-näyttelyjen pitkässä sarjassa. ARSia voidaan pitää syvään juurtuneena kuvataiteen instituutiona ja se on meidän suurin ja merkittävin kuvataiteen traditiomme, jolla on hyvin selvä kansainvälinen painotus ja tunnettuus. Ensimmäinen näyttely järjestettiin jo vuonna 1961 ja tämä näyttely on seitsemäs. Kiasman valmistuttua ja toiminnan alettua myös ARSin tehtävät ovat radikaalisti muuttuneet. Ennen niiden päätehtävä oli näyttää, mitä maailmalla oli tapahtunut, tuoda kuvataiteen suhteen syrjäiseen Suomeen nähtäväksi viimeinen sana maailman nykytaiteesta. Ne olivat tavallaan uutisoivia ja opettavia. Nyt tätä tarvetta sellaisenaan ei enää ole, Suomi ei ole syrjässä maailman nykytaiteesta ja me tiedämme täällä erittäin hyvin mitä maailmalla tehdään ja olemme merkittävä osa kaikesta tästä tapahtumisesta. Silti meillä tarve tehdä aika ajoin suurnäyttely, jossa luodataan jotain tai joitain ydinasioita taiteessa. Näin koimme nytkin, ja siinä syy, miksi ARS 06 synnytettiin. Se on näyttely, joka kansainvälisyydestään huolimatta on suunnattu nimenomaan suomalaisille katsojille.

Mitä taide merkitsee ihmiselle
Me haluamme kysyä näyttelyn teosten kautta, mitä taide merkitsee ihmisille. Tämä on yleensäkin peruskysymys meidän toiminnassamme ja työssämme taidemuseossa. Nyt ja aina. Taide on ikivanha asia, se on leipääkin vanhempi ihmisen kumppani. On sanottu, että taide tekee ihmisen ja voi olla, että näin on. Toisaalta taide ei varmasti maailmaa muuta, silti yksittäiselle ihmiselle sillä voi olla suuri merkitys. Se voi antaa lohtua, toivoa, iloa ja ehkä raivoakin, joka laukaisee totunnaisia ajattelukuvioita. Kokijasta riippuen, taide voi olla keskustelukumppani, käyttövoima ja sielu.

ARS 06 –näyttelyn tekeminen oli ihana seikkailu. Toivon tämän suuren yhteisen ponnistuksemme, ARS 06 - Toden tuntu -näyttelymme antavan katsojille uusia tapoja tutkailla elämää ja omaa olemistaan näillä vastakohtaisuuksien kentillä. Ennen kaikkea toivon näyttelyn aukaisevan tietä katsomisesta näkemiseen ja näkemisestä kokemiseen.

Antakoon näyttely elämyksiä, armoa, lohtua, iloa ja viiltohaavoja, sillä kaikkia näitä tarvitsemme.

Tuula Karjalainen
Kiasman johtaja