KIASMA
Kiasma-lehti | Kiasma Magazine
Kiasma-lehti 27 | Kiasma Magazine 27
Nro 27 Vol 8

Nykytaide kohtaa uuden haasteen

Virallisen taiteen reunamilla ja sen ulkopuolella kukoistavaa taidetta on kansainvälisesti jo pitkään tutkittu ja esitelty laajoissa näyttelyissä ja sille on rakennettu omia museoita. Suomessa valokeilaan on noussut erityisesti ITE-taiteena tunnettu nykykansantaide. Kiasman Omissa maailmoissa -näyttely esittelee laajasti outsider-taidetta, nyt nykytaiteen näkökulmasta.

Museot yleensä ja tässä tapauksessa Kiasma luovat viitekehyksen kaikelle, mitä niissä esitetään. Samalla ne muokkaavat käsityksiä siitä, mitä pidetään taiteena. Omissa maailmoissa -näyttelyssä käydään vuoropuhelua nykytaiteen instituution ja nykytaiteen kentän ulkopuolella tapahtuvan taiteen välillä. Tämän keskustelun kautta nostamme esiin oleellisia kysymyksiä nykytaiteen luonteesta, käytännöistä ja mahdollisista rajoituksista sekä laajemmin myös taiteen määrittelystä. Samalla pyrimme avaamaan niitä ennakkooletuksia, jotka määrittävät taidetta.

Kuvataidetta ei enää voi tarkastella puhtaana saarekkeena, johon muut ilmiöt eivät vaikuta. Rajat taiteen ja populaarikulttuurin välillä ovat hämärtyneet, taiteilija kohtaa mainosten ja joukkotiedotusvälineiden visuaalisen maailman siinä missä korkeakulttuurisen perintönsäkin. Taiteen tekemisessä on kysymys maailman luovasta havainnoinnista, jopa luovasta hulluudesta, joka ehkä kahlitsemattomimmin tulee esiin juuri taidemaailman ulkopuolella työskentelevien taiteessa.

Kun toinen taide, johon Art Brut ja nykykansan-taide kuuluvat, on kansainvälisesti jo saavuttanut vakiintuneen aseman, Suomessa esiinmarssi on alkanut vasta muutama vuosi sitten ITE-projektin myötä. Mittavassa Maaseudun Sivistysliiton organisoimassa projektissa kartoitettiin suomalaista kansantaidetta – itse tehtyä elämää – ja tuotiin tämä taide myös yleisön nähtäväksi.

Nyt olemme uuden haasteen edessä. Omissa maailmoissa -näyttely sitoo toisen taiteen nykytaiteen kontekstiin ja asettaa suomalaisen nykykansantaiteen rinnakkain kansainvälisen outsider-taiteen kanssa. Lopputulos on yhdistelmä mielikuvitusta, oivaltavaa huumoria ja fantasiaa, mutta myös terävänäköistä yhteiskuntakritiikkiä, eristyneisyyttä ja universaalia maailmantuskaa.

Olemme saaneet näyttelyn suojelijaksi Tasavallan Presidentti Tarja Halosen, jonka persoona esiintyy mm. Kiasman eteen sijoitettavassa kookkaassa teoksessa. Myös muita näyttelyn teoksia sijoitetaan Kiasman edustalle kaupunkilaisten ihasteltavaksi. Oman lisänsä tuo Maaseudun Sivistysliiton ja Kaupungin rakennusviraston kanssa yhteistyössä ideoitu Töölönlahden ITE-veistospuisto.

Tuula Karjalainen
museonjohtaja