ARS06. Tunteella ladattuja tiloja

ARS 06:ssa nähtävät teokset ovat merkityksiltään monitasoisia, yllätyksellisiä ja perinteisiä kauneuskäsityksiä haastavia. Useissa teoksissa on voimakas tunnelataus tai hätkähdyttävää visuaalista dramatiikkaa, monia uusia tarinoita synnyttäviä tulkinnan mahdollisuuksia.

Kiasman kansainvälinen suurnäyttely tulee tarjoamaan moniulotteisen tulkinnan 2000-luvun taiteen tavoista käsitellä meitä ympäröivää maailmaa ja esittää erilaisia mahdollisia todellisuuksia. Näyttelyn keskeisiä teemoja ovat ajassamme vallitsevat arvot ja ihanteet, tahtomme hyvään ja kykymme pahaan, mutta myös taiteen kyky tarjota lohtua ja koskettavia elämyksiä, todellisia pieniä ihmeitä.

KOKONAISVALTAINEN KOKEMUS
Näyttelyn sisäinen vuoropuhelu on monensuuntaista. Teoksissa pohditaan esimerkiksi suhdetta taiteen historiaan sijoittamalla nykypäivän tapahtumia taidehistoriasta tuttuun kuvastoon. Myös nykytaiteen suhde perinteisiin kädentaitoihin, teknologiaan ja mediakuvastoon sekä luonnonympäristöön nousee esiin useiden taiteilijoiden teoksissa.

ARS 06 luo tilaisuuden tutkia nykytaiteen vaihtelevia kerronta- ja ilmaisutapoja niin yksilöllisten kuvamaailmojen kuin kokonaisvaltaisempien tila- ja aistikokemusten kautta. Pyrkimyksenä on monin eri tavoin lähestyttävissä oleva kokonaisuus, joka mahdollistaa keskittyneen, keskustelua virittävän ja mieleen jäävän näyttelyelämyksen.

Monet teokset avaavat mahdollisuuden pienoismaailmojen tarkkailuun ja yhteiskunnan rakenteiden pohtimiseen. Esimerkiksi Walter Martin ja Paloma Muñoz kääntävät teoksissaan katseen sisäänpäin, suljettujen mikromaailmojen tarkkailuun. He sijoittavat lumen peittämiin maisemiin kohtauksia elävästä elämästä iloine ja murheineen. Hahmot kamppailevat omassa eristäytyneisyydessään, pyrkien selviytymään parhaansa mukaan hankalissa olosuhteissa. Teos teokselta näistä episodeista kasvaa laajempi näkymä ihmisen moraaliseen tilaan, maailmaan, joka ei aina ole järjellä hallittavissa. Amerikkalaisespanjalainen taiteilijapari on osuvasti käyttänyt ikuisen talven metaforaa, joka on erityisen tuttu meille suomalaisille.

ILLUUSIO TILASTA
Yksi ovi ARS 06:een avautuu puolalaisen Monika Sosnowskan taiteessa. Hänen teostensa lähtökohtana on ihmisen suhde ympä-röivään tilaan ja sen kautta syntyviin fyysisiin ja psyykkisiin kokemuksiin. Usein teoksissa on kapeneva käytävä tai umpikujaan päätyvä sokkelo, pienenevien ovien sarja tai perspektiiviharhan luoma illuusio tilan mittasuhteista.

Sosnowska soveltaa oivaltavalla tavalla julkisiin tiloihin ja moderniin arkkitehtuuriin viittaavia elementtejä osaksi intiimiä, yksityistä tilaa. Teosten viileä ulkoasu kätkee sisälleen latautuneita merkityksiä, joita katsoja voi tulkita oman kokemusmaailmaansa ja aistien muistin pohjalta.

ARS 06 -näyttelyyn Sosnowska valmistaa uuden installaation. Taiteilija saapuu syksyllä Kiasmaan tutustumaan rakennuksen arkkitehtuuriin ja suunnittelee vierailun perusteella tulevan projektinsa.

Jari-Pekka Vanhala

ARS 06 20.1.–27.8.2006
ARS 06 -näyttelyn sisältöjä tukee ja laajentaa runsas ARS-ohjelmisto, johon kuuluu mm. seminaareja, työpajoja ja luentoja sekä Kiasma-teatterissa nähtäviä esityksiä. Näyttelyyn valitut taiteilijat julkistetaan syyskuussa 2005.