Kiasman kiertokoulu maailmalla

Kierreltyään lukuvuoden verran Keski-Suomen ja Pirkanmaan kouluja Kiertokoulu uskaltautui myös Suomen rajojen ulkopuolelle.

Ensimmäinen kutsu tuli Vilnaan, tarkemmin sanottuna Euroopan maantieteelliseen keskipisteeseen Europos Parkas -veistospuiston järjestämään pohjoismaalais-balttilaiseen seminaariin. Kiertokoulun opettajan Minna Turtiaisen kanssa pidimme seminaariväelle biologian tunnin aiheena huuhkaja, minkä jälkeen Minna veti työpajan biomuotokuvan tekemisestä. Vanhaa ja uutta taidetta biologian näkökulmasta tarkasteleva esitys tapahtui liettuankielisen tulkkauksen tahdissa, ja sen aikana tuli todetuksi, että huuhkaja ei kuulu Liettuan faunaan. Huuhkajan ääntelyn (HUU-uu) imitointi ja tunnistus sujui silti mainiosti.

Vilnan seminaarissa Kiertokoulu esiteltiin yhdessä erilaisten toiminnallisten (hands-on) taidekasvatusprojektien kanssa. Kiertokoulun biologian pajassa lähestyttiin ihmisen kuvaamiseen ja identiteettiin liittyviä kysymyksiä vertailemalla eri aikoina tehtyjä muotokuvia ja keskustelemalla tunnistettavuuden merkityksestä. Sitten tehtiin itsestä biologisiin tunnisteisiin perustuva biomuotokuva. Pääkohdeyleisö seminaarissa olivat taidekasvattajat, joille työpajan seuraaminen toimi demonstraationa työskentelytavasta. Spontaani palaute oli positiivista ja osallistujat pitivät erityisesti performanssinomaisen biologiantunnin rennosta otteesta, jolla tietoa välitettiin hauskasti, sekä työpajan näkökulmasta ihmisen kuvaamiseen.

Kesäkuussa biologian oppitunnille joutuivat Two Way Travel -seminaarin osallistujat Tate Modernissa, toisessa taide-elämän eurooppalaisessa keskuksessa. Engage-taidekasvatusjärjestön tapahtumassa keskiössä olivat erilaiset liikkuvat ja kiertävät projektit. Tällaisia olivat mm. espanjalainen taidebussi, joka kiersi maakuntaa kertomassa uudesta museosta ennen sen avautumista, sekä Skotlannissa matkaava pyörillä kulkeva galleria, jota kunnat voivat tilata luokseen määräajaksi. Brittiläisistä taidekasvattajista ja museopedagogeista koostuva yleisö kiitteli jälleen Kiertokoulun hauskaa "opetusta" ja koulumaailman ainealueiden risteyttämistä (huuhkajan ääntely oli litteroitu englannin ääntämyksen mukaisesti OO-hu). Keskustelua virisi myös alueellisesta tasa-arvosta ja taidekasvatusprojektien ikäryhmien valinnasta.

Toisen kerran Kiertokoulun moniaineisuusperiaate tuli esitellyksi engage-järjestön vuosiseminaarissa marraskuussa, jälleen Tate Modernissa, jossa aiheena oli koulujen ja museoiden välinen yhteistyö etenkin suhteessa opetussuunnitelmiin. Tällä kertaa englantilaiset museopedagogit joutuivat opettelemaan suomalaisen koulumaailman erikoissanastosta OPS-käsitteen. Tämän jälkeen tutuksi tuli KOPS, Kiasman kiertokoulun opetussuunnitelma. KOPSin edistämä moniaineisuuden periaate saa tukea juuri vahvistetusta uudesta opetussuunnitelmasta, jossa aineiden välisiä rajoja ylitetään mm. aihekokonaisuuksien avulla. Vastaavanlaisia pyrkimyksiä luovuuden tukemiseen ja uusien lähestymistapojen etsimiseen taiteesta löytyy myös Englannista, missä hallitus ja erilaiset organisaatiot ovat tehneet lukuisia aloitteita ja perustaneet rahastoja koulujen ja museoiden innovatiivisten hankkeiden tukemiseksi.

-Kaija Kaitavuori
KYT (Kiertokoulun ylitarkastaja)

Kiasman kiertokoulu
on valtakunnallinen
projekti, joka toteute-taan energiayhtiö
Vattenfall Oyj:n tuella.