Taide on osa ihmisyyttä ARS 06 -näyttelyssä

Kiasma valmistelee laajaa kansainvälistä nykytaiteen katselmusta. ARS 06 avautuu vuoden päästä tammikuussa. ARS-näyttelyt ovat kukin omana aikanaan nostaneet esiin kuvataiteen keskeisimpiä ilmiöitä. ARS 06 tuo esiin taiteen olennaisena osana ihmisyyttä.

Tammikuussa 2006 avautuvan ARS 06 -näyttelyn teema on ihmisen kyky hyvään ja pahaan. Taide nähdään inhimillisen toiminnan keskeisenä muotona. Ihmisyyttä tarkastellaan erilaisista näkökulmista mm. tunnekokemusten, aistillisuuden ja seksuaalisuuden kautta. Teokset avaavat henkilökohtaisia maailmanselitysmalleja sekä heijastavat ihmisen itselleen luomia yhteiskunnan rakenteita.

Median kuvat rakentavat ihmisen käsitystä tästä ajasta ja maailmasta, toisista ja omasta itsestään. Tämän ajan julkista kuvakulttuuria hallitsee pelko, epätoivo ja jopa kauhu. Taide voi antaa lohtua ja koskettavia elämyksiä nopeasti muuttuvassa, epävarmassa maailmassa. Taide on osa oman aikamme todellisuutta.

PERUSKYSYMYSTEN ÄÄRELLÄ

Näyttelyyn kutsutaan noin 40 nykytaiteilijaa eri puolilta maailmaa. Teosvalintoja ei kuitenkaan tehdä maantieteellisistä lähtökohdista, vaan huomio kiinnitetään ennen kaikkea teosten kykyyn puhutella.

Tematiikan painopiste on ajattomissa peruskysymyksissä. Tällaisia ovat mm. ihmisen kokemukset itsestään ja häntä ympäröivästä todellisuudesta. Myös kauneuden ja rumuuden käsitteiden pohtiminen on jälleen ajankohtaista.

ARS 06 muodostaa dynaamisen kokonaisuuden, jossa koko näyttelyn ajan esillä olevat teokset saavat rinnalleen vaihtuvien projektien sarjan. Nämä ARS-teeman alle sijoittuvat projektit toteutetaan eri yhteistyötahojen kanssa.

SEITSEMÄS SUURKATSELMUS

ARS 06 on seitsemäs ARS-näyttely ja se täyttää koko Kiasma-rakennuksen. Myös Kiasma-teatterissa nähdään ARS-teemoihin liittyvä ohjelmisto.

Edellinen ARS järjestettiin vuonna 2001, jolloin teemana oli globalisoituvan maailman moniulotteisuus ja kulttuurien vuoropuhelun mahdollisuus. Aiemmat ARS-näyttelyt järjestettiin Ateneumissa vuosina 1961, 1969, 1974, 1983 ja 1995. Suurnäyttelyiden keskeinen tavoite on ollut esitellä kansainvälistä nykytaidetta Suomessa.

-Tuula Karjalainen
museonjohtaja

ARS 06
20.1.–27.8.2006

ARS 06:n näyttelytyöryhmän puheenjohtajana toimii Kiasman johtaja, FT Tuula Karjalainen. Näyttelytyöryhmään kuuluvat lisäksi näyttelykoordinaattori Kati Kivinen, amanuenssi Patrik Nyberg, erikoissuunnittelija Perttu Rastas, intendentti Marja Sakari ja amanuenssi Jari-Pekka Vanhala. Kiasma-teatterin ARS-ohjelmistosta vastaa tuottaja Virve Sutinen.