Koodattuja kokemuksia

ISEA2004 tarjoaa koodattuja kokemuksiaISEA (The Inter-Society for the Electronic Arts) on kansainvälinen mediataiteilijoiden ja tutkijoiden verkosto. Verkoston nimeä kantava laaja konferenssi ja mediataidetapahtuma rantautuu nyt toista kertaa Helsinkiin. Edellinen tapahtuma järjestettiin 10 vuotta sitten 1994. Silloinkin Nykytaiteen museo toimi yhteistyökumppanina, näyttelypaikkana oli Ateneum.

ISEAn merkitys näkyy etenkin vuorovaikutuksessa ja kohtaamisessa, ajatustenvaihdossa ja demoilussa. Kansainvälisenä tapahtumana ISEA on aina toiminut jonkinlaisena paikallisena ”boosterina”, käynnistäjänä ja jatkajana, jolla on ollut merkitystä tapahtumamaan kansallisen mediakulttuurin kehitykselle. ISEA94:lla oli merkittävä rooli suomalaisen mediakulttuurin kansainvälistymisen käynnistäjänä.

Toivottavasti myös ISEA2004 toimii samanlaisena vahvistajana – onhan suomalainen mediataide ja -kulttuuri etenkin tekijöiden näkökulmasta merkinnyt taiteemme selkeää kansainvälistymistä ja kotimaisten tutkijoiden ja taiteilijoiden esiintymistä kansainvälisen vuorovaikutuksen keskeisillä kentillä.

ISEA2004:n teema koko Helsingin osuudelle, niin konferenssille kuin Kiasman näyttelyllekin, on wireless experience, jolla viitataan jatkuvasti kasvavan langattoman mediateknologian ja sen mahdollistaman uudenlaisen mediakokemuksen, vapaamman liikkumisen ja monimuotoisempien eri mediaohjelmia hyödyntävien päätelaitteiden tulemiseen osaksi taidemaailmaa. Online on taiteen uusi merkitysalue.

ISEA:n kansainvälistä tapahtumaa on järjestetty vuodesta 1988 lähtien eri puolilla maailmaa. Alun perin Alankomaista lähtenyt tapahtumien liike on kattanut tähän mennessä Euroopan lisäksi Yhdysvallat, Australian ja Japanin. Taustalla toimiva pieni kansainvälinen yhteisö on aina tapahtumien yhteydessä kasvanut laajaksi keskustelevaksi konferenssiksi, tilaisuuksien ja näyttelyiden sarjaksi, jonka tärkeimpinä muotoina ovat kansainvälinen yhteistyö ja vuorovaikutus sekä mediatieteen, tutkimuksen ja aktivismin kohtaaminen. Seuraavan kerran ISEA järjestetään Yhdysvalloissa San Josessa, Kaliforniassa 2006. Aikaisempien tapahtumien materiaali on taltioitu Montrealiin, Kanadaan Daniel Langlois säätiön arkistoon.

-Perttu Rastas