Viisi vuotta urbaaneja taiteita

Taiteen ja kulttuurin 'do it yourself' -ideologia toimii vastapainona kuluttamiselle. Monikulttuurisessa yhteisössä taiteella on ymmärrystä lisäävä, rikastuttava ja eheyttävä merkitys. subURB-projektin avulla lisätään nuorten osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia.

INSTITUUTIOT JA LÄHIÖNUORET
Kiasma-teatterin urbaanin taiteen festivaali URB on alusta alkaen ollut monipuolinen ja kysymyksiä herättävä kaupunkifestivaali, joka pakenee määrittelyjä. Se on laajentanut taiteen ja kulttuurin rajoja ja ollut avoin erilaisille taiteellisille ilmiöille. subURB-taidekasvatusprojekti on keskeinen osa URB-festivaalia. Sen tavoitteena on kiinnittää huomiota lähiössä elävään nuorisokulttuuriin ja madaltaa kynnystä taiteeseen tutustumiseen. subURB kehittää uusia toimintatapoja, jotka virittävät vuoropuhelua taideinstituution ja lähiöiden nuorten välillä. Nuoret ovat projektissa mukana sekä tekijöinä, tuottajina että yleisönä.

KADULTA GALLERIAAN
Keskustelut kaupunkitilasta ja sen käytöstä ovat keskeinen osa subURB:ia ja urbaania festivaalia. Monikulttuurisessa yhteiskunnassa kulttuurinen demokratia ja tasa-arvo, osallistuminen, vaikuttaminen ja saavutettavuus ovat keskeisiä tavoitteita. Kaupunkien kulttuurisissa ja sosiaalisissa verkostoissa syntyy uusia tapoja ilmaista asioita. Monet kaduilla syntyneet ideat ovat muokanneet nykykulttuuria, vakiintuneita taidemuotoja ja visuaalista kulttuuria. Nuorten oman taiteen juuret ovat kaduilla tai julkisissa paikoissa.

LUOVAA YHDESSÄOLOA
subURB tavoittaa itähelsinkiläiset nuoret heidän omilla asuinalueillaan. Taiteen ja tanssin ammattilaisten vetämissä työ-pajoissa korostetaan kulttuurin ja taiteen merkitystä nuorten omaan elämään. Kurssit ja työpajat tukevat ajatusten, tunteiden sekä kokemusten vaihtoa myös vaikeista ja ajankohtaisista asioista. Ne ovat luovaa yhdessäoloa ja voivat olla tutkimusmatka aikuisuuteen ja aikuisille avain nuorten tunne- ja ajatusmaailmaan. Työpajoissa korostetaan myös yhteyttä nuorten tekemisen ja kansainvälisen festivaalin välillä. URB-festivaalin kansainvälinen päävieras esiintyy ja opettaa lähiöissä. Nuoret esittävät kurssien tuotoksia ja osallistuvat festivaalin tapahtumiin. Esiintyminen tarjoaa väylän kehittää osaamista ammattilaisuuden suuntaan.

OIKEUS ILMAISUUN
Kulttuuri ja taide ovat tärkeitä välineitä kun rakennetaan yksilöllistä identiteettiä, sosiaalisia verkostoja ja yhteisöllistä osallisuutta. Työpajojen keinoina ovat ilmaisuvapaus, mahdollisuus kokeiluun ja kehittämiseen urbaanien taiteiden ja kulttuurin välisissä taidemuodoissa.

Tänä vuonna subURB -työpajojen keskeiset sisällöt muodostuvat visuaalisista ja esittävistä taiteista. Visuaalisten taiteiden työpajoissa perehdytään uuden teknologian käyttöön oman ilmaisun välineenä sekä kuva- ja tiedotustulvan vaatimaan kriittiseen medialukutaitoon. Työpajoissa opetetaan myös välineiden sisällöllistä ja teknistä hallintaa.

Esittävissä taiteissa keskitytään tanssiin ja teatteriin. Tanssikursseilla harjoitellaan perustaitoja katutanssin elementeistä erilaisilla alkeis- ja jatkokursseilla. Teatterikursseilla käydään läpi näyttelijätyön perusteita ja omien tekstien kirjoittamista.

Tänä keväänä maksuttomat kurssit tarjoavat muun muassa teatterityön perusteita, hip hop -tanssia, DJ-kulttuuria ja erilaisia visuaaliseen ilmaisuun liittyviä viikoittaisia tunteja tai viikonloppukursseja.

-Riitta Aarniokoski

URB04 – Katutaso 5 vuotta 28.7.–8.8.
Urbaanin taiteen festivaali URB04 juhlii viidettä vuottaan katu-tasolla. URB04 on urbaanin taiteen festivaali, joka keskittyy kaupunkikulttuurin ilmiöihin. URB-festivaalin tanssia, rytmiä, riimiä ja musiikkia sisältäviä esityksiä nähdään mm. Kiasma-teatterissa, Kiasma Stagella sekä kulttuurikeskus STOA:ssa.

Festivaalin keskiössä ovat tuttuun tapaan kotimaiset ja kansainväliset huippunimet mm. FlowMo, d’maestre, Farid Berki (Ranska), Rubberbandance (Kanada) ja EthaDam (Ranska). Sanan ja teatterin liittoa esittelevät Individual ja Zena Edwards (UK) yhdessä muusikoiden Jarmo Saaren ja Teppo Mäkysen kanssa.

subURB
Kurssit jatkuvat kesäkuussa, lisätietoa www.urb.fi.
subURB -projekti on osa Euroopan Unionin Urban II -yhteisöaloiteohjelmaa.