KIASMA
Kiasma-lehti | Kiasma Magazine
Kiasma-lehti 20 | Kiasma Magazine 20
Nro 20 Vol 6

Taideautolla halki Suomen

Kiasman kiertokoulu on kolmivuotinen hanke, joka suunnataan peruskoulun yläasteen yhdeksäsluokkalaisille. Oppitunneilla kouluaineita lähestytään nykytaiteen kautta. Yksi keskeisiä ajatuksia onkin moniaineisuus, ajatus siitä että nykytaiteen avulla voi opiskella mitä tahansa ainetta. Kiertokoulu on valtakunnallinen hanke ja suuntautuu erityisesti alueille, joista on pitkä matka taidemuseoihin. Kiertokoulu on myös esimerkki uudenlaisesta taidelaitosten sponsorointimallista. Yhteistyökumppaniksi Kiasma on saanut energiayhtiö Vattefallin, joka haluaa panostaa nuorisoon sekä kantaa vastuuta paikallisuudesta.

Kiertokoulun esiintyjinä ja opettajina toimii ryhmä taiteilijoita ja taidekasvattajia. He ovat myös toimineet Kiasman oppaina, joten kaikki tuntevat Kiasman ja ovat tehneet paljon yhteistyötä koulujen kanssa.

Päivä alkaa koulun juhlasalissa "pedagogisella performanssilla". Kaksoistunnin mittaisen esityksen aikana käydään läpi useita aineita. Mukana on mm. biologiaa, matematiikkaa, kotitaloutta ja tekstiilityötä. Oppimateriaalina käytetään taideteoksia ja kutakin oppiainetta varten muokattuja kuvallisia esityksiä. Mukaan mahtuu myös välitunti ja yllätysesityksiä.

Kotitaloustunti alkaa ruokaympyrän tutkimisella. Kiasman kokoelmista on valittu teoksia, joissa on käytetty ruoka-aineita. Näistä teoskuvista on sitten koottu ravinto-opillisesti tasapainoinen ruokaympyrä.
Matematiikan tunnilla opitaan kultainen leikkaus ja sen matemaattinen kaava. Lisäksi tutkitaan sitä miten eri taiteilijat on käyttäneet matematiikkaa teoksissaan. Mukana on myös teos, jonka matemaattinen kaava paljastetaan. Tähän on saatu apua Jyväskylän yliopiston matematiikan laitokselta.

Biologian tunnilla kulttuurin ja luonnon suhdetta tarkkaillaan taiteen keinoin sekä pohditaan ihmisen ja luonnon välistä suhdetta.

"Taiteilijan anatomia" on oppitunnin mittainen tilaisuus tutustua paikalliseen nykytaiteilijaan. Harva yhdeksäsluokkalainen on päässyt juttusille taiteilijan kanssa. Mäntsälässä paikalle saapui Teuri Haarla. Tavoitteena on myös luoda pohjaa jatkotyöskentelylle koulun ja taiteilijan välillä.

Liitutauluauto on keskeinen osa kiertokoulua. Oppilaat saavat kirjoittaa liiduilla autoon viestejä seuraavan koulun oppilaille ja koristella sen makunsa mukaan. Seuraavalla paikkakunnalla oppilaat sitten lukevat viestit, pyyhkivät ne pois ja kirjoittavat tilalle omat viestinsä.

Opetusta syvennetään iltapäivän aikana pienryhmissä. Kotitalouspajassa maalataan akvarellejä ruoka-aineita käyttäen, biologian tunnilla taas tehdään lähikuva itsestä. Työpajat pyritään pitämään kyseisten oppiaineiden tunneilla.

Lopuksi on suoran palautteen vuoro.

Kiasman kiertokoulu matkaa kolmen vuoden aikana mm. Keskisuomessa, Pohjanmaalla ja Hämeessä.