KIASMA
Kiasma-lehti | Kiasma Magazine
Kiasma-lehti 19 | Kiasma Magazine 19
Nro 19 Vol 6

URB 03 - Katu

URBfestivaali on ristiriitainen ja kysymyksiä herättävä kaupunkifestivaali, joka pakenee määrittelyjä sekä on avoin ja ajassa kiinni. Festivaalilla on esitelty kaupungin rikkautta ja monikulttuurisuutta ja se on aina hengittänyt avoimesti ulos ja sisäänpäin, haastanut yleisön ja tekijät muuttamaan sekä pohtimaan taiteen ja kulttuurin määrittelyjä, rajoja ja oikeutta ilmaisuun. Festivaali määrittelee joka vuosi itse itsensä, elää omaa elämäänsä ja tulevaisuutta tässä ja nyt.

URBfestivaali on urbaanin tanssin festivaali, jonka tavoitteena on ollut luoda arvovapaa ja määrittelemätön tila elävästä kaupunkikulttuurista ja moninaisista urbaaneista taiteista. Ideana on alusta alkaen ollut urbaanin taiteen ja kulttuurin näkyvyys kaupungissa ja kaupunkitilassa. Koko festivaalin olemassaoloajan on käyty ideologista ja julkista keskustelua kaupunkitilan määrittelystä ja hallinnasta, taiteen rajoista ja itseilmaisusta, sanan ja ilmaisunvapaudesta sekä taiteen luovuudesta ja mahdollisuudesta kaupungissa.

URBfestivaali -idean kehittely lähti liikkeelle jo Kiasman avajaisvuoden 1998 ulkolavaohjelmasta. Silloin tanssijakoreografi Renny Harris esiintyi ja opetti Puremovement hip hop ryhmänsä kanssa Tanssivintissä ja Kiasman ulkolavalla. Ryhmän energisyys ja taiteellinen taso yhdistivät ’kansanomaisen’ tanssin, kulttuurin ja musiikin taidekontekstissa. Esityksen taiteellinen kieli on kehittynyt katu ja klubitanssityyleistä sisältäen iloa ja energiaa, mutta myös kantaaottavaa yhteiskunnallisuutta ja poliittisuutta. Siinä näkyivät tanssin juuret Afrikan ”sotatansseista, jazziin ja capoeiraan”.

Ensimmäinen varsinainen URBfestivaali vuonna 2000 rakennettiin historia-teemalle. Haluttiin tutkia maisemaa jazzista hiphoppiin. Samalla etsittiin ala- ja populaarikulttuurin muotojen vaikutusta ja merkitystä taidekulttuuriin. Miten katujen tanssi on vaikuttanut tanssin kieleen, balettiin ja nykytanssiin, miten rytmi käsitetään eri tavalla eri lajeissa ja miten tässä ajassa ja hetkessä syntyvä hip hop elävöittää taidetta. Teeman avulla etsittiin tanssin juuria. Festivaalin keskeisenä innoittajana oli juhlia urbaania tanssikulttuuria ja sen ympärille syntyneitä tanssityylejä. Ohjelmisto oli koottu eri lajien - rap, street, hip hop, jazz ja break - ympärille. Festivaali toi esille kaupunkikulttuuria positiivisella tavalla ja energialla sekä esitteli ilmaistapahtumien avulla kaupunkimaisen miljöön rikkautta ja voimaa.

Vuoden 2001 festivaalin teemana oli Uudet liikkeet ja uudet tekemisen muodot. Festivaalilla oli hip hop -ryhmiä pohjoismaista. Esitysten lisäksi ryhmät osallistuivat ja opettivat työpajoissa. Omaperäisen näytteen alakulttuurin elinvoimaisuudesta ja monimuotoisuudesta toi amerikkalainen Bill Shannon, vammaistaiteilija ja aktivisti.

URBin teema teksti, rytmi, riimi on kulkenut mukana erilaisissa muodoissa. Vuoden 2002 festivaalilla tavoiteltiin sanan ja liikkeen, sanan ja musiikin, musiikin ja liikkeen liittoa, kaupunkilaista puhetapaa. URB02 luki kaupunkia energisenä, moninaisena ja mahdollisuuksia täynnä olevana tilana, jossa erilaisuus ja suvaitsevaisuus on kaupunkikulttuurin rikkautta. Kaupunkilaisten riimejä ja runoja kerättiin tekstiviestinä järjestetyssä Rakkausriimiskabassa.

Festivaalin mukana on kasvanut subURB lähiöprojekti, jossa nuoret ovat kirjoittaneet, valokuvanneet ja työstäneet kuvia omasta itsestään ja elinympäristöstään. subURB projektin merkitys on ollut selvä alusta alkaen, työpajojen tavoitteena on tehdä itse, kokeilla erilaisia urbaanin taiteen muotoja ja lajeja - tanssia, maalausta, kirjoittamista. subURBin ideana on ollut yhdistää taide ja sosiaalinen kanssakäyminen omassa, monikulttuurisessa elinympäristössä ja erilaisten identiteettien keskuudessa.

Tämän vuoden festivaali URB03 keskittyy urbaaneihin tarinoihin ja kaupunkilegendoihin, uuteen moderniin Eurooppaan ja monikulttuurisuuteen.

Virve Sutinen ja Mikael Aaltonen
URB-festivaalin tuottajat