Kuratorernas val

Kuratorerna för utställningen Verkligen? har valt ut sina favoriter bland verken.

Temautställningen Verkligen? har huvudsakligen satts samman av verk från Museet för nutidskonsts egna samlingar. Utställningen granskar dokumentens och verklighetens roll i nutidskonsten. Utställningen har sammanställts av Eija Aarnio, Leevi Haapala, Saara Hacklin och Patrik Nyberg. De har alla valt ut ett av verken på utställningen för en närmare presentation nedan.