Kaisu Koivisto, Index, 2010. Foto: VTM/KKA, Kirsi Halkola

Förlängd tid för utställningen Verkligen?

Utställningen Verkligen? som består av verk ur Kiasmas samlingar och som dryftar förhållandet mellan dokumentation och nutidskonst förlängs delvis. Utställningens fjärde och femte våning hålls öppna för allmänheten till den 14 april. Verken i tredje våningen tas därmot ner för att bereda plats för att ställa om inför Eija-Liisa Ahtilas utställning som öppnar den 18 april.

Dokument är förknippade med antaganden om sanningshalt, äkthet och autenticitet, men ett dokument i sig är inte nödvändigtvis entydigt sant. Dokument kan manipuleras, och arkiv är resultat av ett historiskt urval. En kritisk inställning till dokumentens äkthet och autenticitet inspirerar många konstnärers arbete.

Utställningen bygger på Kiasmas egna samlingar. Den inkluderar konst som skaffats till samlingarna under de senaste åren, samt några verk som har lånats in för utställningen. Vi hoppas att utställningen ska inspirera åskådaren att begrunda sin egen relation till dokument, till minnet och till historiska händelser.

Många nutidskonstnärer arbetar idag med dokumentationens metoder, i sina verk dokumenterar de element ur den omgivande verkligheten. Andra utnyttjar arkivmaterial i sin konst. Verkens dokumentära karaktär kan också bestå av ett omsorgsfullt konstruerat intryck – ett dokument är inte i sig nödvändigtvis entydigt sant.