Mika Taanila, Finlands mest elektriska kommun, 2004-2012

Mika Taanila

Tidsmaskiner | 1.11.2013–2.3.2014

Relationerna mellan människan, miljön och teknologin ligger i fokus för Mika Taanilas konst. Videofilmerna och installationerna för oss till ett förflutet ur vilket framtiden ser löftesrik ut. Människan letar efter sanningen med hjälp av vetenskap och teknik, och lösningarna förefaller vara inom räckhåll.

Utgångspunkten för Taanilas verk är ofta dokumentärt bildmaterial eller exempelvis vetenskapligt försöksmaterial. De gryniga inspelningarnas ursprungliga syfte och tid fördunklas då de kombineras med nya bilder och bilder plockade ur olika kontexter. Taanila förenar gammalt och nytt, digitalt och analogt, sanning och fantasi. I många verk spelar musiken en viktig roll.

Mika Taanila (f. 1965, Helsingfors) har sedan 1990-talet gjort musikvideor och kortfilmer. De senaste åren har han ofta utfört sina verk i form av installationer. Taanilas konst har utom i Finland visats på flera internationella konstevenemang som Documenta i Kassel, Shanghaibiennalen och Aichitriennalen. Utställningen presenterar Taanilas viktigaste verk från de senaste tio åren.