Vanha ylioppilastalo, DIMI-O, 1971. Foto: Erkki Kurenniemi arkiv, Centralarkivet för bildkonst

Erkki Kurenniemi

Mot år 2048 | 1.11.2013–2.3.2014

Erkki Kurenniemi har genom åren dokumenterat sin omgivning kontinuerligt, med detaljerad noggrannhet. Konstnären har en vision om den virtuella personen Erkki Kurenniemi som presenteras på nätet år 2048. Personen bygger på all den information Kurenniemi har samlat under sitt liv: fotografier, videofilmer, dagböcker och teckningar som matats in som uppfattningar hos den virtuella personen.

Utställningen Mot år 2048 tar upp personligt arkivmaterial av denna pionjär inom finländsk elektronisk musik, och hans tidiga mediakonstverk ur Kiasmas samlingar. Dessutom kan man på utställningen få se de elektroniska DIMI-instrument som Kurenniemi har konstruerat.

Den engelska musikhistorikern Simon Reynolds beskriver i sin bok Retromania: Pop Culture’s Addiction with Its Own Past Erkki Kurenniemi som en finländsk korsning av Karl-Heinz Stockhausen, Buckminster Fuller och Steve Jobs. Kurenniemi är också en föregångare inom matematisk musikteori samt data- och mediakultur. Redan i slutet av 1960-talet konstruerade och byggde han sina första elektroniska instrument.

Kurenniemi donerade år 2006 en stor del av sitt omfattande arkiv till Centralarkivet för bildkonst. Utifrån detta material har man sammanställt en Erkki Kurenniemi-webbplats som erbjuder en bred skara användare en möjlighet att läsa publikationen Erkki Kurenniemi – A Man From The Future, och stifta bekantskap med Kurenniemis tankar och de viktigaste skedena i hans karriär.

evenemanget Pneuma i november visar Kiasma-teatern utöver filmer också Kurenniemis stycken arrangerade för akustiska instrument.

Utställningen arrangeras i samarbete med Centralarkivet för bildkonst och läroämnet musikvetenskap vid Helsingfors universitet.