Konstverken

Orden och litteraturen utgör ofta utgångspunkten för Eija-Liisa Ahtilas konst. I verken finns också referenser till teaterns, målarkonstens, filmens och televisionens narrativa metoder. Kombinationen av olika framställningssätt lämpar sig för att beskriva de teman som intresserar Ahtila – dels kulturmöten och globalisering, dels föränderligheten hos människans medvetande och identitet. Ahtila har inspirerats av den tyskbaltiska biologen och filosofen Jakob von Uexkülls (1864–1944) tankar.