Lost Lost Lost

Jonas Mekas film Lost Lost Lost (1976, 178 min.) omfattar sex av Mekas filmdagböcker från åren 1949–63, med början då Mekas anlände till New York som flykting efter kriget, i november 1949.

Filmen visas i anslutning till Jonas Mekas utställning ”The Sixties Quartet” som visas på Kiasma.

Fritt inträde