Beställda verkstäder

Foto: VTM/KKA, Pirje Mykkänen

Beställda verkstäder

Ett besök i Kiasmas verkstad är en trevlig programpunkt en vanlig vardag eller för en särskild festdag.

Gruppverkstäderna erbjuder nya tankar och glad samvaro för grupper av arbetskamrater eller kompisar. Rehabiliterings- och terapigrupper samt småbarnsfamiljer kan beställa egna verkstäder. Läs mera om vad det finns att välja mellan och ta kontakt!

Verkstäder

Gruppverkstäder »
Gör nutidskonsten till din egen »
Färglek för babyer i egen grupp »